Van onepager naar volwaardige website

CFDC.nl is het bedrijf van Chrissy Fens, erkend instructeur, bitfitter, jurylid tot en met M2 niveau (KNHS) en zelf actief in de sport geweest tot ZZL-niveau.
Haar passie voor anatomie en pathologie vindt zijn oorsprong in de humane geneeskunde, daar Chrissy opgeleid is als Hbo-verpleegkundige en heeft ook jaren gewerkt in de humane zorg. De liefde voor de paarden(sport) en het succes van het bedrijf heeft ertoe geleid dat zij deze passies heeft kunnen combineren.

CFDC

Werkzaamheden

Website onderzoek

Projectomschrijving maken

Website ontwerp

SEO optimalisaties

Webhosting

Domeinnaam registratie

Klantvraag

CFDC is gegroeid en de huidige onepager (website met 1 pagina) was niet meer voldoende om haar diensten op een duidelijke manier te laten zien aan haar klanten. Chrissy wilde graag meer vertellen over haarzelf en haar diensten en dat haar website bezoekers omzet naar leads en klanten.

Strategie

Voor CFDC heb ik een website opgezet die aansluit bij de nieuwe weg die ze met haar onderneming is ingeslagen. Haar huidige website had een makeover nodig waarmee ze duidelijk kan laten we ze je van haar onderneming kan verwachten.

Omdat Chrissy een bestaande website had hebben we er voor gekozen  om deze verder uit te bouwen met meer pagina’s een modernere aanpak. Zo bestaat de website niet meer uit één pagina, maar is er per onderwerp een eigen pagina gemaakt om duidelijk te maken welk probleem Chrissy op lost. Zo straalt de donkere website precies de klasse uit die CFDC heeft.

Iedere pagina is voorzien van een duidelijke Call To Action, zodat de doelgroep geen andere keus heeft dan om contact op te nemen.

Website teksten

De website teksten zijn door Chrissy zelf geschreven en nog niet SEO geoptimaliseerd.

Wil jij ook meer uit je website halen dan dat er in zit?

Ik heb een speciaal proces ontwikkelt om mensen zoals jou te helpen met het zoeken naar de ideale website. Door het stellen van de juiste vragen komen wij er samen achter naar wat voor website jouw doelgroep op zoek is.

Scroll to Top